Välkommen

Till min hemsida! Här hittar du information om mina olika behandlingar och de verktyg jag jobbar med för att hjälpa dig.

- Hypnos, suggestionsterapi,  tidigarelivhypnos

- Livs coach

- Healing

- Medium / vägledning/ kontakt med anhöriga, änglar, guider.

-Kurser

Kropp och själ är förenade med varandra, det påverkar hur vi mår i vår fysiska kropp och sinne. När vi når insikter löser det upp de tidigare strategier vi haft som har varit som ett skydd för något som inträffat i vårt liv eller kanske i ett tidigareliv.

Att leva här och nu ger dig möjligheten att vara närvarande i stunden och i ditt liv. Du kan inte förändra gårdagen och inte leva i framtiden. Men just nu i denna stund kan du ta de beslut som gör att din framtid blir mer som du önskar den.